- af Poul Helmer Larsen.


Land Rover Danmark A/S har gjort det igen…

Under vekslende vejrlig, gennemførte 7 Land Rovere og 13 personer en safaritur i Danmark.

Jo, du læste rigtigt; en safaritur.

På 3 dage nåede vi at overnatte på den Sydamerikanske savanne, at se rovdyr og slanger, at blive indviet i jagtaktiviteter og moderne vildtpleje, at bese råstofudvinding, at gennemkøre en længere strækning på en lumsk sandstrand,

- og meget, meget mere.

Torsdag den 2. juni 2005, mødtes vi ved fregatten Jylland i Ebeltoft kl. 1800, hvorefter turen gik til Ebeltoft Zoo.

Her blev vi budt velkommen af stedets chef, Jesper, der anviste os lejrplads på den Sydamerikanske savanne, hvor vi oprettede teltlejr; midt iblandt en flok lama’er.

Efter en god middag, begyndte det at mørkne, og tiden var inde til en aften-/natsafari rundt på området.

Og hvilken fantastisk oplevelse. Jesper er – udover at være biolog – en god fortæller, og vi fik oprullet et sandt eventyr om truede dyrearter, der i Ebeltoft Zoo bliver opretholdt, med det formål at forny bestanden.

Ét af flere eksempler er den afrikanske vildhund, som på verdensplan kun findes i et antal på knap 5.000.

En storstilet indsats er iværksat, sponseret af Land Rover, for at reetablere denne truede dyreart, der igennem århundreder er blevet jaget, alene fordi mennesker har opfattet den som særlig bestialsk, hvilket den ikke er; den er bare anderledes.

Ebeltoft Zoo drives alene for private midler, uden offentlige pengetilskud.

Klik ind på www.ebeltoftzoo.dk og se hvilket arbejde der gøres og hvilke spændende oplevelser du kan få ud af at besøge stedet.

Efter at have brudt teltlejr og fået morgenmad fredag den 3. juni, var det tid til et anskuelighedsforedrag om slanger og krybdyr, og kl. ca. 1000 forlod Land Rover-kolonnen Ebeltoft Zoo med kurs mod Kalø og Vildtforvaltningsskolen.

Turen gik via de kønne Mols Bjerge, men en tung regndis hang over området, så det var ikke så meget vi kunne se.

Sidst på formiddagen ankom vi til Vildtforvaltningsskolen ved Kalø, og malerisk er stedet, med udsigten til den gamle ruin af Kalø Slot, der oprindeligt blev bygget af Erik Menved.

Uddannelseschef Niels Søndergaard bød os velkommen og gav en fyldig præsentation af stedets virke.

Min opfattelse af moderne menneskers jagtbehov og -metoder har indtil denne dag været præget af negative fordomme, men efter besøget på Vildtforvaltningsskolen, er jeg blevet overbevist om, at sagen er både større og mere kompliceret, end til at håndtere med enkle fordomme.

- og jeg må konstatere, at mit kendskab til jagt og vildtforvaltning er for ringe til at kunne have en kvalificeret holdning.

Derfor vil jeg nu gå i gang med at undersøge sagen nærmere, og jeg kunne finde på, at vende tilbage til Vildtforvaltningsskolen for at søge mere information.

Skulle du have lyst at vide mere om sagen, så klik ind på www.jaegerforbundet.dk/527.

Efter frokosten, kørte vi ad pragtfulde skovspor rundt på Kalø’s arealer og sluttede op i det nordvestlige hjørne, hvorfra vi begav os mod nordvest og Randers.

Efter passage af Randers Regnskov og Hvidsten Kro (landemærker på mit mentale Danmarkskort), ankom vi til Mariager for at besøge Dansk Saltcenter.

Du tænker sikkert ikke over, hvor saltet til dit blødkogte æg kommer fra, hvordan det er udvundet, hvor længe - og hvordan - mennesker har brugt salt igennem flere tusinde år.

Hele historien findes i Mariager, ikke så langt fra Dania: Det sted i Danmark, hvor der produceres mest salt.

I Dansk Saltcenter kan du også prøve at bade i en sø der er ligeså saltholdig som Det Døde Hav. Klik ind på www.saltcenter.com og se mere.

I Mariager fandtes også andre gode oplevelser.

Kl. 1600 afgik et særtog fra Mariager mod Handest. Et Damplokomotiv trak gamle personvogne og en enkelt postvogn mod vest, og det så ud som om, at passagererne hyggede sig lige så meget med den tur, som jeg hyggede mig med Land Rover Experience.

Fra Mariager fulgte vi fjordens sydlige linie mod øst til Hadsund, hvorfra vi stak nordpå.

Via Rebild Bakker nåede vi frem til Limfjordstunnelen.

Efter passage af Limfjorden, fulgte vi et gammelt spor mod vest.

Bagom Ålborg Lufthavn, der udover at være civil lufthavn, også er base for en eskadrille F16-fly… - og Jægerkorpset.

Via et spor på en dæmning, nåede vi frem til Kokkedal Slot.

På Kokkedal Slot fandt vi såvel historiske relationer til Erik Menved som nutidige relationer til Hvedholm Slot (Fyn) og Sauntehus (Sjælland)…

… og Rumænien, men det er en anden historie.

Lørdag den 4. juni kl. 0900 afgik Land Rover-kolonnen fra Kokkedal Slot, med kurs mod Jyllands Nordkyst.

Ved Ejstrup Strand påbegyndte vi kørsel mod vest, langs stranden, og vi havde ikke kørt ret langt, før en kantet profil blev synlig.

Land Rover Discovery3 er præcis hvad den ligner, en moderne Land Rover; med alle ikonets bedste, nedarvede egenskaber, iblandet rigelige mængder moderne teknologi…

… - og med eventyret i behold.

Det var det autoriserede Land Rover-værksted i Brovst der havde taget denne herlige Disco3 med på stranden; medbringende kaffe og morgenbitter til hele rejseselskabet.
Efter kaffe, morgenbitter og en god snak om terrænanalyse, fortsatte vi i forceret fart vestpå, og selvfølgelig skulle vi møde en forhindring, som ikke blev forudset af føreren af den/de Land Rover/e der pludselig måtte se sig selv hængende i et kviksand-lingende, bundløst hul.

Til alt held, var Hans Henrik kvik med sit spil og en kasteblok, så skaderne blev begrænset til lidt såret forfængelighed.

Længere fremme ad kystlinien, nåede vi Torup Strand.

- det sidste sted i Danmark, hvor der drives professionelt fiskeri direkte fra kysten.

Bortset fra skibenes konstruktion og det danske vejrlig, ligner Torup Strand noget jeg en gang har oplevet i det Caribiske hav.

Efter at have ”toppet op” tankene ved den lokale brugsforretning, gik turen i fladt marskland frem mod det gamle færgeleje ved Feggesund (forbindelse mellem Thy og den nordlige del af Mors).

Frokosten blev indtaget mens vi ventede på færgen, og efter vel ankomst til Mors, kørte vi direkte til Molérmuseet.

Endnu en fantastisk oplevelse.

For 55 millioner år siden (smag på tallet og regn efter…), dannedes forudsætningerne for produktion af verdens bedst isolerende mur-/teglsten… På Mors, som det eneste sted i verden…

Molér bruges i dag til alverdens formål, men givet er det, at hvis du køber en Dansk produceret brændeovn af god kvalitet (20.000,- kr. og derover) fra Morsø, så vil den være nænsomt beklædt med Molérklinker på indersiden af brændrummet.

Fra Molérmuseet kørte vi ad småveje på Vestmors frem til Hanklit, hvor eftermiddagskaffen blev brygget og indtaget i silende regn, men med godt humør.

Fra Mors kørte vi til Hjerl Hede; ét af Danmarks ældste frilandsmuseer.

Vil man forstå Danmarks historie, er Hjerl Hede et godt sted at frekventere; her findes stenalderboplads side om side med den store præstegård fra 1700-tallet, samt smedje, kro, møller, mejeri og meget, meget mere.

Lørdag aften lagde vi ind på Borbjerg Mølle Kro.

Vi var trætte og gik hurtigt til ro, for at være veludhvilede til sidste dags etape.

Søndag den 5. juni (fars dag) afgik Land Rover-kolonnen sydpå mod Kongenshus Mindepark.

Kongenshus mindepark omfatter den allersidste rest af det oprindelige hedelandskab som dækkede store dele af Jylland før 1800-tallet.

Omkring år 1850 omfattede hedelandskabet mere end en tredjedel af Jylland, og den lange vandring fra gold hede til frugtbar agerjord er en lang men spændende historie, som i sin helhed kan ses/læses/erfares i Kongenshus mindepark.

Fra Kongenshus drog vi - via Dollerup Bakker og Hald Sø – til Land Rover Experience III slutmål; Verden ifølge Søren Poulsen.

Efter 3 døgns intens rejse i såvel Danmark og udland samt nutid og fortid, skal jeg meddele Land Rover Danmark A/S min allerstørste honnør for et rigtigt godt kundearrangement.

En særlig tak skal endvidere tilflyde Mr. Land Rover; Ib Hammer; uden hvis entusiasme, et sådant arrangement slet ikke kunne lade sig gøre.

Endvidere en stor tak til arrangementets Pernille’er, der måske er de braveste ”mandfolk” af os alle.

Skulle du - kære læser – endnu ikke have stiftet bekendtskab med de gode Land Rover-oplevelser der følger i kølvandet af Land Rover Danmark A/S forretningsaktiviteter, så kan jeg kun anbefale at du klikker ind på www.landrover.dk for at følge de Skandinaviske Land Rover Experience-aktiviteter.